bệnh trĩ là gì? bệnh trĩ ngoại? bệnh trĩ nội

Thông Báo


quang cao

BẢNG THÔNG BÁOYou are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]
anhdaychanglo
khiến việc có Công an để tiến hành trả con dấu nhằm sở hữu được Giấy chứng nhận của Công an đã trả con dấu; Trong vòng 05 ngày khiến việc bắt đầu từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét khắc phục ra kết quả: thông báo về việc giải thể cho đơn vị. Cần lưu ý, nếu như doanh nghiệp không Con số thuế trong 1 thời kì dài, đề cập cả thời kì doanh nghiệp ko hoạt động và ko với thông báo tạm bợ ngưng đúng luật, công ty mang thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trước khi cơ thuế quan công nhận nghĩa vụ thuế. Tham khảo bài viết: ko khiến giấy tờ giai the cong ty đơn vị bị xử lý thế nào? công ty cần lưu ý Chỉ khi nào đơn vị đã hoàn tất các thủ tục về thuế (Có quyết định đóng Mã số thuế đơn vị của Cục thuế tỉnh giấc, thành phố) và khiến đa số những hồ sơ gửi Phòng Đăng ký kinh doanh thì công ty mới nộp trả con dấu.  Để vững chắc, doanh nghiệp nên nộp 1 bộ giấy má (chưa có Giấy chứng nhận đã nộp con dấu của cơ quan công an) cho Phòng ĐKKD để được cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn cụ thể cần sửa đổi, bổ sung những chiếc giấy má nào.
 - làm việc với những cơ quan nhà nước can hệ để thông báo kết thúc hoạt động đối với những Chi nhánh, văn phòng đại diện (VPĐD), địa điểm buôn bán của đơn vị (nếu có). thay doi giay phep kinh doanh - Tiến hành lên danh sách và trả tiền hết hầu hết những khoản nợ phải trả cho quý khách, người lao động để có được xác nhận không còn nợ.

Trả lời nhanh

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum